Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εθνικό Θέατρο: Οι παραστάσεις που συνεχίζουν μετά το Πάσχα

Κατά τη διάρ­κεια της Μεγά­λης Εβδο­μά­δας όλες οι σκη­νές του Εθνι­κού Θεά­τρου αργούν. Οι παρα­στά­σεις ξεκι­νούν κανο­νι­κά από Τετάρ­τη 11 Απρι­λί­ου ως εξής:

ΚENTΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

● «Ψηλά από τη γέφυ­ρα» του Αρθουρ Μίλλερ

Λήξη παρα­στά­σε­ων 27 Μαΐου

ΣΚΗΝΗ ‑Νίκος Κούρκουλος

● «Ενας στρα­τιώ­της που το έλε­γαν Λαβ» του Ιάσο­να Σίγμα

Έναρ­ξη 12 Απρι­λί­ου — Λήξη παρα­στά­σε­ων 27 Μαΐου

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ

● «Τα παι­διά του Γαλά­ζιου πλα­νή­τη» του ‘Αντρι Σνάιρ Μάγκνασον

Λήξη παρα­στά­σε­ων 21 Μαΐου

ΘΕΑΤΡΟ REX — ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

● «Το παι­χνί­δι της σφα­γής» του Ευγέ­νιου Ιονέσκο

Λήξη παρα­στά­σε­ων 22 Απριλίου

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

● «Please, continue (Hamlet)» των Roger Bernat, Yan Duyvendak

13 και 14 Απριλίου

● Φεστι­βάλ Νέων Δημιουργών

«Δύο ή τρία πράγ­μα­τα που δεν ξέρεις γι’ αυτ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο