Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εικαστική έκθεση του Κώστα Ευαγγελάτου στην Κεφαλονιά

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

και “ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ” 2017

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ VILLA ΡΟΔΟΠΗ

 

Τη Δευ­τέ­ρα 7 Αυγού­στου 2017, ώρα 9μμ θα εγκαι­νια­στεί η έκθε­ση εικα­στι­κών έργων του ζωγρά­φου, περ­φόρ­μερ, λογο­τέ­χνη, θεω­ρη­τι­κού τέχνης Κώστα Ευαγ­γε­λά­του, στη Σύγ­χρο­νη Πινα­κο­θή­κη Villa “Ροδό­πη”, Μεσο­λω­ρά 7 και Βύρω­νος στο Αργο­στό­λι της Κεφαλονιάς.

Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος παρου­σιά­ζει χαρα­κτη­ρι­στι­κά έργα του ζωγρα­φι­κής σε καμ­βά, ύφα­σμα, χαρ­τί και ξύλο με θέμα του συνειρ­μι­κές συν­θέ­σεις και νεφελογραφίες.

θα ακο­λου­θή­σει στις 10.15μμ η ετή­σια εκδή­λω­ση “Παν­σέ­λη­νος στον κήπο” με αισθη­τι­κά δρώ­με­να και δεξίωση.

 

Επι­σκέ­ψεις-ξενα­γή­σεις κάθε Τετάρ­τη και Σάβ­βα­το από 8.30μμ ‑10.00μμ.

Διάρ­κεια έκθε­σης μέχρι και 2 Σεπτεμ­βρί­ου 2017.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο