Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ειρηναίος Μαράκης: ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

Δια­κό­σιες μερί­δες φαγητό
στο φιλό­πτω­χο συσσίτιο
πρό­σφε­ρε ο Δήμος
για τις μέρες των γιορτών.
Ακο­λού­θη­σαν δηλώσεις
όμορ­φα λόγια
φωτο­γρα­φί­ες με τους επισήμους.
Μόλις έφυ­γαν οι κάμερες
βγή­καν από τις σκιές της πλατείας
οι άστεγοι
οι φτωχοί
οι ξεχασμένοι.
Στα χέρια τους ένα δοχείο
με το ζεστό γεύμα,
στο βλέμ­μα ένα παράπονο
και μία βεβαιότητα.
Πάλι μόνοι τους θα δώσουν
τον αγώ­να για την επιβίωση.

Ειρη­ναί­ος Μαράκης
2/1/2023

Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης: «Όλα είναι όπλα»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο