Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας τα πρώτα φορτηγά επισιτιστικής βοήθειας μέσω του συνοριακού περάσματος Ερέζ

Τα πρώ­τα φορ­τη­γά που μετα­φέ­ρουν επι­σι­τι­στι­κή βοή­θεια εισήλ­θαν στη Γάζα μέσω του νέου βόρειου συνο­ρια­κού περά­σμα­τος χθες, Πέμ­πτη, όπως ανέ­φε­ρε σήμε­ρα ο στρα­τός, καθώς το Ισρα­ήλ επέ­τρε­ψε τη διέ­λευ­ση περισ­σό­τε­ρης βοή­θειας έπει­τα από αυξα­νό­με­νη πίε­ση να μετριά­σει την ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση στον θύλακα.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανέ­φε­ρε πως τα φορ­τη­γά επι­θε­ω­ρή­θη­καν στο συνο­ρια­κό πέρα­σμα Κερέμ Σαλόμ στα σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο προ­τού μετα­κι­νη­θούν βορειό­τε­ρα για να περά­σουν. Το Ισρα­ήλ δήλω­σε νωρί­τε­ρα αυτό τον μήνα πως θα άνοι­γε εκ νέου το σημείο συνο­ρια­κής διέ­λευ­σης Ερέζ που είχε κλεί­σει από την έναρ­ξη του πολέ­μου με τη Χαμάς τον περα­σμέ­νο Οκτώβριο.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο