Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισβολή στη Συρία: Καταυλισμούς προσφύγων βομβάρδισε η Τουρκία

Εισβο­λή Τουρ­κί­ας στη Συρία:  Πάνω από 7.000 ξερι­ζω­μέ­νοι εγκα­τα­λεί­πουν τους καταυ­λι­σμούς προ­σφύ­γων στην Μαμπρού­κα, και την Αΐν Ίσα, μετά τον βομ­βαρ­δι­σμό τους από τον τουρ­κι­κό στρα­τό, ανέ­φε­ραν οι αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές κουρ­δι­κές δυνά­μεις που ελέγ­χουν την περιοχή.

Οι κουρ­δι­κές δυνά­μεις ανα­κοί­νω­σαν ότι οι πρό­σφυ­γες που δια­μέ­νουν εκεί θα μετα­κι­νη­θούν στον καταυ­λι­σμό της Αλ Αρί­σα, που βρί­σκε­ται νότια της πόλης Χασα­κέ. Οι κουρ­δι­κές δυνά­μεις σημειώ­νουν ότι στον καταυ­λι­σμό στην Αΐν Ίσα βρί­σκο­νται 785 συγ­γε­νείς μαχη­τών του «Ισλα­μι­κού Κράτους».

atexnos banner 753x200

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο