Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση για τα 79 χρόνια από τον βομβαρδισμό του Λιτoχώρου στις 8 Μάη

Εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης για τα 79 χρό­νια από τον βομ­βαρ­δι­σμό του Λιτο­χώ­ρου από τα γερ­μα­νι­κά, φασι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα διορ­γα­νώ­νει το Παράρ­τη­μα Λιτο­χώ­ρου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.

Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυρια­κή 8 Μάη στις 11.30 π.μ. στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντίστασης.

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: «Τιμού­με την Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο