Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση της ΠΕΑΦΕ

Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στον Βασί­λη Ρώτα διορ­γα­νώ­νει η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Αγω­νι­στών και Φίλων της ΕΠΟΝ  (ΠΕΑΦΕ ), την Τετάρ­τη 28 Φλε­βά­ρη, στις 6 μ.μ., στο ξενο­δο­χείο «Oscar» (Φιλα­δελ­φεί­ας 25 και Σάμου, Σταθ­μός Λαρίσης).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο