Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση του ΚΚΕ στην Καλαμαριά την Κυριακή 22 Γενάρη — Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας

Εκδή­λω­ση με τίτλο «Ελεύ­θε­ροι χώροι, υπο­δο­μές υθγεί­ας και παι­δεί­ας: Ανά­γκη ή πολυ­τέ­λεια;» διορ­γα­νώ­νει η ΤΟ Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ την Κυρια­κή 22 Γενά­ρη και ώρα 6:00 μ.μ στο Θεα­τρά­κι Χιλής στην Καλαμαριά.

Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας.

ΚΚΕ: Μεγά­λη πολι­τι­κή-πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση στο «Παλαί ντε Σπορ» στις 28 Γενάρη

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο