Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εκείνο το τρένο»: Ένα τραγούδι για την τραγωδία των Τεμπών

Στί­χοι: Κώστας Μιχα­ήλ Μαρής
Μου­σι­κή – Ερμη­νεία – Κιθά­ρα: Αντώ­νης Βάμβουκας

«ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΤΡΕΝΟ»

Στί­χοι:

Παι­δί μου, από­ψε σε περί­με­να να ‘ρθεις,
μακά­ρι να ‘χανες κορί­τσι μου το τρένο,
αυτό που σου ‘κοψε το νήμα της ζωής,
απ’ το βαγό­νι του θανά­του, το σπασμένο,
παι­δί μου, από­ψε σε περί­με­να να ‘ρθεις …

Παι­δί μου, σου ‘χα στρώ­σει για να κοιμηθείς,
να ξεκου­ρά­σεις το κορ­μί σου απ’ το ταξίδι,
στο κρε­βα­τά­κι σου, μα δεν θα ξαναρθείς,
τώρα στ’ Αχέ­ρο­ντα κοι­μά­σαι το σανίδι …
παι­δί μου, σου ‘χα στρώ­σει για να κοιμηθείς …

Παι­δί μου, σπλά­χνο μου, καμά­ρι της αυγής,
αχ ! πόσο θα ‘θελα το τρέ­νο να ‘χες χάσει,
αυτό που σ’ έθα­ψε στην αγκα­λιά της γης,
ανθός να γίνεις, πριν ο χρό­νος σε γεράσει,
παι­δί μου, σπλά­χνο μου, καμά­ρι της αυγής …

Παι­δί μου, αν είναι δυνα­τόν, πριν λίγο εμείς
μαζί μιλού­σα­με στο κινη­τό, φαντάσου,
μου ‘πες πως σ’ έφερ­νε το τρέ­νο της γραμμής,
το τρέ­νο εκεί­νο, που ‘σβη­σε τα όνει­ρα σου …

Ημε­ρο­μη­νία Αναρ­τή­σε­ως: Πέμ­πτη 2 Μαρ­τί­ου 2023
Επι­μέ­λεια Video: “k©sm!m@”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο