Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΚΘΕΣΗ της ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ για τα 100χρονα από την ίδρυση της ΕΣΣΔ: Ανοιχτή και σήμερα, τελευταία μέρα, έως τις 9 μ.μ.

Άνοι­ξε και σήμε­ρα για τελευ­ταία ημέ­ρα, η έκθε­ση της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ που είναι αφιε­ρω­μέ­νη στη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από την ίδρυ­ση της Ένω­σης Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών (30/12/1922), με τίτλο: «ΕΣΣΔ… κ’ είσαι τρα­γού­δι κ’ είσαι φως στης εργα­τιάς το στό­μα» (Γ. Ρίτσος).

Η έκθε­ση, που φιλο­ξε­νεί­ται στον χώρο του πρώ­ην στρα­το­πέ­δου ΕΑΤ — ΕΣΑ (Μου­σείο ΣΦΕΑ) στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας (πλη­σί­ον σταθ­μού Μετρό «Μέγα­ρο Μου­σι­κής»), θα μεί­νει ανοι­χτή, έως τις 9 μ.μ.

Όπως την Παρα­σκευή, έτσι και σήμε­ρα θα εκτί­θε­ται το εκμα­γείο του Λένιν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο