Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές ΣΕΗ-Αποτελέσματα: 2η δύναμη η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών», καταλαμβάνει πέντε έδρες στο ΔΣ

Με πολύ μεγά­λη συμ­με­το­χή ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι εκλο­γές στο Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ), που διήρ­κη­σαν από τις 15 έως τις 19 Ιού­νη σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Πάτρα, Ηρά­κλειο, Λάρι­σα, Βόλο και Χανιά.

Ψήφι­σαν συνο­λι­κά 1388 ηθοποιοί.

Στη δεύ­τε­ρη θέση, με 413 ψήφους, ανα­δεί­χθη­κε η «Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθο­ποιών» κατα­λαμ­βά­νο­ντας πέντε έδρες.

Τις επό­με­νες ημέ­ρες θα γνω­στο­ποι­η­θεί η σύν­θε­ση του 17μελούς διοι­κη­τι­κού συμβουλίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΑΕΝΑΗ («ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ»), 46ο Ψήφοι, 6 Έδρες.

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΘΟΠΟΙΩΝ», 413 Ψήφοι, 5 Έδρες.

«ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ», 288 Ψήφοι, 4 Έδρες.

«ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ», 88 Ψήφοι, 1 Έδρα.

«ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ», 67 Ψήφοι, 1 Έδρα.

ΣΚΕΨΗ («ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΗΘΟΠΟΙΩΝ»), 47 Ψήφοι, 0 Έδρες.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 4 Ψήφοι, 0 Έδρες.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο