Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. και εκλογές στον Σύλλογο Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Αθήνας

✔️  Τακτι­κή Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση και αρχαι­ρε­σί­ες για την ανά­δει­ξη νέων οργά­νων διοί­κη­σης πραγ­μα­το­ποιεί ο Σύλ­λο­γος Συντα­ξιού­χων Δημο­σί­ων Υπαλ­λή­λων Αθή­νας την Πέμ­πτη 5‑Δεκ 2019, στις 10.30 πμ. στην αίθου­σα του ΤΕΕ, Νίκης 4, στο Σύνταγμα.
✔️  ℹ️  Η ψηφο­φο­ρία θα ολο­κλη­ρω­θεί την Κυρια­κή 8‑Δεκ, στα γρα­φεία του Συλ­λό­γου, Πατη­σί­ων 4, από τις 10.30 πμ. μέχρι τις 7 μμ.

🎈  Η μοναδική ταξική φωνή στο κίνημα των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, ανάμεσα σε δεκάδες σωματεία από αυτά που δημιουργούν κι ελέγχουν οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Τα θέμα­τα της ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης είναι:

  1. Απολογισμός δράσης του απερχόμενου ΔΣ, Οικονομικός Απολογισμός, Προγραμματισμός δράσης.

  2. Εκλογή Οργάνων του Συνδέσμου μας, νέου ΔΣ, νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και ανάδειξη αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΟΣ).

ΕΚΣΔΗ

✔️   ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

✔️  Πρόσκληση στη ΓΣ

Γ.Σ. και εκλογές στον Σύλλογο Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Αθήνας Αφίσα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο