Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκρήξεις στη Βηρυτό: Εξανεμίζονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων

Ο στρα­τός του Λιβά­νου ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως εξα­νε­μί­ζο­νται οι ελπί­δες για τον εντο­πι­σμό περισ­σό­τε­ρων επι­ζώ­ντων από την κατα­στρο­φι­κή έκρη­ξη της Τρί­της στο λιμά­νι της Βηρυ­τού, όπως ανέ­φε­ρε το τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι Al Jadeed TV.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας ανέ­φε­ρε χθες, ότι 21 άνθρω­ποι είναι ακό­μη αγνο­ού­με­νοι μετά την έκρη­ξη, η οποία κατέ­στρε­ψε τμή­μα­τα της Βηρυ­τού, σκο­τώ­νο­ντας του­λά­χι­στον 158 ανθρώ­πους και τραυ­μα­τί­ζο­ντας άλλους 6.000.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο