Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη το πρόσωπο που πιστεύεται πως άφησε τη βόμβα — Το PKK κατηγορεί η Άγκυρα

Το πρό­σω­πο που άφη­σε τη βόμ­βα η οποία προ­κά­λε­σε χθες Κυρια­κή την πολύ­νε­κρη έκρη­ξη στον πεζό­δρο­μο Ιστι­κλάλ, στο κέντρο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, συνε­λή­φθη από την αστυ­νο­μία, ανα­κοί­νω­σε ο τούρ­κος υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Σου­λεϊ­μάν Σοϊ­λού, σύμ­φω­να με ανάρ­τη­ση του κρα­τι­κού πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Anadolu στο Twitter.

Του­λά­χι­στον έξι άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και άλλοι 81 τραυ­μα­τί­στη­καν εξαι­τί­ας της έκρη­ξης, η οποία, όπως το έθε­σε ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, ανα­δί­δει την οσμή της «τρο­μο­κρα­τί­ας».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγορεί το PKK

Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας Σου­λεϊ­μάν Σοϊ­λού κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα το Εργα­τι­κό Κόμ­μα Κουρ­δι­στάν (PKK) για την επί­θε­ση χθες Κυρια­κή στο κέντρο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης  ενώ ανα­κοί­νω­σε πως συνε­λή­φθη­σαν πάνω από είκο­σι ύπο­πτοι, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του προ­σώ­που που φέρε­ται να άφη­σε τον εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό στη λεω­φό­ρο Ιστι­κλάλ, τον πασί­γνω­στο πεζό­δρο­μο που ήταν γεμά­τος Κων­στα­ντι­νου­πο­λί­τες και τουρίστες.

«Το πρό­σω­πο που τοπο­θέ­τη­σε τη βόμ­βα συνε­λή­φθη. Βάσει των συμπε­ρα­σμά­των μας, η τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση PKK είναι υπεύ­θυ­νη» για την έκρη­ξη της βόμ­βας, ανέ­φε­ρε ο κ. Σοϊ­λού, σύμ­φω­να με το τουρ­κι­κό κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Anadolu και άλλα τουρ­κι­κά ΜΜΕ.

Συνε­λή­φθη­σαν επί­σης άλλοι 21 ύπο­πτοι, πρόσθεσε.

Ο τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν και ο αντι­πρό­ε­δρός του Φουάτ Οκτάι ανέ­φε­ραν χθες πως για την επί­θε­ση ευθυ­νό­ταν «γυναί­κα».

Ο κ. Σοϊ­λού δεν διευ­κρί­νι­σε το φύλ­λο του προ­σώ­που που συνελήφθη.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο