Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Μετα­βο­λή του και­ρού προ­βλέ­πε­ται από την Κυρια­κή (05–09-2021) και από τα δυτι­κά, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά αισθη­τή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας, βρο­χές, καται­γί­δες και θυελ­λώ­δεις ανέμους:

Συγκε­κρι­μέ­να

1. Τις τοπι­κά ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, οι οποί­ες θα επη­ρε­ά­σουν κυρί­ως τη δυτι­κή, κεντρι­κή και βόρεια χώρα και θα συνο­δεύ­ο­νται από ισχυ­ρούς ανέ­μους και κυρί­ως στα βόρεια πρό­σκαι­ρα από χαλαζοπτώσεις.

   2. Τους θυελ­λώ­δεις βόρειους βορειο­α­να­το­λι­κούς ανέ­μους στο Αιγαίο τη Δευ­τέ­ρα (06–09-2021) και την Τρί­τη (07–09-2021), με έντα­ση 7 με 8 και πιθα­νώς την Τρί­τη 9 μποφόρ.

   3. Την αισθη­τή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας της τάξε­ως των 5 με 6 βαθ­μών Κελ­σί­ου, στα δυτι­κά και τα βόρεια την Κυρια­κή και στις υπό­λοι­πες περιο­χές τη Δευτέρα.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

   Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, θα εκδη­λω­θούν από τις πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής (05–09-2021) στα νησιά του Ιονί­ου και προς το μεση­μέ­ρι στην Ήπει­ρο, τη δυτι­κή και κεντρι­κή Στε­ρεά, τη δυτι­κή και βαθ­μιαία την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο, τη δυτι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία και τη Θεσσαλία.

Τα έντο­να φαι­νό­με­να ανα­μέ­νε­ται να εξα­σθε­νή­σουν από τις βρα­δι­νές ώρες της Κυρια­κής στα βορειο­δυ­τι­κά. Τις πρω­ι­νές ώρες της Δευ­τέ­ρας (06–09-2021) τα φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν στο νότιο Ιόνιο και τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο, όπου προ­βλέ­πε­ται να εξα­σθε­νή­σουν από το μεσημέρι.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο