Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Κακοκαιρία από το Σάββατο το μεσημέρι

Δια­δο­χι­κά βαρο­με­τρι­κά χαμη­λά προ­βλέ­πε­ται να επι­δει­νώ­σουν τον και­ρό στη χώρα μας τις επό­με­νες ημέ­ρες σύμ­φω­να με Εκτα­κτο Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Και­ρού που εξέ­δω­σε η ΕΜΥ.

Α. Η πρώ­τη επι­δεί­νω­ση από το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του (23–01-2021) κυρί­ως στα δυτι­κά, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες και τους θυελ­λώ­δεις νότιους ανέμους.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

1. ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ προβλέπεται να εκδηλωθούν:

α. Από τις μεσημ­βρι­νές ώρες του Σαβ­βά­του (23–01-2021) στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και πρό­σκαι­ρα το βρά­δυ στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο, με εξα­σθέ­νη­ση από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής (24–01-2021).

β. Από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της Κυρια­κής (24–01-2021) στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και πιθα­νώς πρό­σκαι­ρα αργά το βρά­δυ στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο, με εξα­σθέ­νη­ση από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Δευ­τέ­ρας (25–01-2021).

2. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ:

εντά­σε­ως 7 με 8 μπο­φόρ θα επι­κρα­τή­σουν από το Σάβ­βα­το (23–01-2021) μέχρι και τη Δευ­τέ­ρα (25–01-2021) στα πελά­γη, που πιθα­νώς το Σάβ­βα­το το βρά­δυ στο βόρειο Αιγαίο να φτά­σουν τοπι­κά 9 μποφόρ.

Β. Νέα επι­δεί­νω­ση του και­ρού προ­βλέ­πε­ται από τις πρω­ι­νές ώρες της Τρί­της (26–01-2021) από τα βορειο­δυ­τι­κά, με βρο­χές και καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές, χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές αρχι­κά στα ορει­νά και βαθ­μιαία και σε περιο­χές με χαμη­λό υψό­με­τρο της βόρειας χώρας, σημα­ντι­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας και θυελ­λώ­δεις ανέμους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο