Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

 Επι­δεί­νω­ση προ­βλέ­πε­ται να παρου­σιά­σει ο και­ρός στη χώρα μας από αργά το βρά­δυ σήμε­ρα Παρα­σκευή (28–1‑2022) έως το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής (30–1‑2022), με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες στην κεντρι­κή και νότια Ελλά­δα, τις κατά τόπους πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις σε ορει­νά — ημιο­ρει­νά και τους θυελ­λώ­δεις βόρειους ανέ­μους εντά­σε­ως 8 και τοπι­κά 9 μπο­φόρ. Πιο αναλυτικά:

α. Βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν από νωρίς το πρωί του Σαβ­βά­του (29–1‑2022) στα νησιά του Ιονί­ου (πλην της Κέρ­κυ­ρας), τη δυτι­κή Στε­ρεά και βαθ­μιαία στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο. Τα φαι­νό­με­να στα βόρεια από το από­γευ­μα θα εξα­σθε­νή­σουν, ενώ στην Πελο­πόν­νη­σο από αργά το βράδυ.

Από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες του Σαβ­βά­του (29–1‑2022) στις Σπο­ρά­δες, στην Εύβοια, τη Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο. Τα φαι­νό­με­να στα βόρεια από το βρά­δυ θα εξα­σθε­νή­σουν, ενώ στις υπό­λοι­πες περιο­χές τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής (30–1‑2022).

Από το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του (29–1‑2022) στην Κρή­τη, τις Κυκλά­δες, τα νοτιό­τε­ρα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα. Τα φαι­νό­με­να θα εξα­σθε­νή­σουν το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής (30–1‑2022).

   β. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν από αργά το βρά­δυ σήμε­ρα Παρα­σκευή (28/1/2022) στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας και πρό­σκαι­ρα της Ηπεί­ρου, ενώ το Σάβ­βα­το (29–1‑2022) θα επε­κτα­θούν στα ορει­νά — ημιο­ρει­νά της δυτι­κής και κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, της Θεσ­σα­λί­ας, της κεντρι­κής και ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς, της Εύβοιας και της κεντρι­κής και ανα­το­λι­κής Πελο­πον­νή­σου. Τα φαι­νό­με­να από το μεση­μέ­ρι στα βόρεια και από αργά το βρά­δυ στις υπό­λοι­πες περιο­χές θα εξασθενήσουν.

   γ. Θυελ­λώ­δεις βόρειοι άνε­μοι θα επι­κρα­τούν το Σάβ­βα­το (29–1‑2022) στο Ιόνιο και από το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του μέχρι το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής (30–1‑2022) στα ανα­το­λι­κά, που η έντα­σή τους θα φτά­νει τα 8 και στο νότιο Αιγαίο τα 9 μποφόρ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο