Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτός Ευρώπης ο ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με την Λέφσκι στην Τούμπα

Μετά τον Ολυ­μπια­κό και την ήττα-δια­συρ­μό με 0–4 από τη Μακά­μπι Χάι­φα στο «Καραϊ­σκά­κης», ήταν η σει­ρά του ΠΑΟΚ να απο­γοη­τεύ­σει μετά την ισο­πα­λία 1–1 με την Λέφ­σκι Σόφιας στην Τού­μπα και τον πρό­ω­ρο απο­κλει­σμό του από τις ευρω­παϊ­κές διοργανώσεις.

Η απο­στο­λή ήταν δύσκο­λη εξ’ αρχής, μετά την ήττα στο πρώ­το ματς στη Βουλ­γα­ρία (2–0). Ο ΠΑΟΚ πάλε­ψε, πλή­ρω­σε, όμως, για μια ακό­μη φορά τα λάθη και την έλλει­ψη ψυχραι­μί­ας που έδει­ξε, με συνέ­πεια να απο­κλει­στεί από τη Λέφ­σκι στο δεύ­τε­ρο μετα­ξύ τους ματς για τον 2ο προ­κρι­μα­τι­κό γύρο του Europa Conference League.

Το παι­χνί­δι της Τού­μπας έλη­ξε 1–1, με τους Βούλ­γα­ρους να παίρ­νουν το εισι­τή­ριο της πρό­κρι­σης για την επό­με­νη φάση της διορ­γά­νω­σης. Η Λέφ­σκι προη­γή­θη­κε στο 25’ με τον Ρονάλ­ντο και ο Ντά­ντας ισο­φά­ρι­σε για τον ΠΑΟΚ στο 56’. Ο «Δικέ­φα­λος» από το 80’ αγω­νί­ζο­νταν με 9 παί­κτες, λόγω απο­βο­λής, με δεύ­τε­ρη κίτρι­νη κάρ­τα, των Ντό­ου­γκλας Αου­γού­στο (72’), Αντρέ Βιεϊ­ρί­νια (80’).

Με τη Λέφ­σκι να βρί­σκε­ται πίσω από τη σέντρα και με ψηλά το κέντρο της άμυ­νάς της, θέλο­ντας να δια­τη­ρή­σει τα κεκτη­μέ­να από το πρώ­το ματς και τον ΠΑΟΚ να έχει συντρι­πτι­κά την κατο­χή της μπά­λας, χαρα­κτη­ρί­στη­κε- από τα πρώ­τα λεπτά- η αναμέτρηση.

Ο «Δικέ­φα­λος» απεί­λη­σε στο 16’ με μακρι­νό σουτ του Νάρεϊ, η μπά­λα, όμως, έφυ­γε δίπλα από την εστία της Λέφ­σκι. Εννιά λεπτά αργό­τε­ρα, οι Βούλ­γα­ροι εκμε­ταλ­λεύ­τη­καν λάθος των «ασπρό­μαυ­ρων» και άνοι­ξαν το σκορ. Ο Λύρα­τζης προ­σπά­θη­σε να γυρί­σει στον Κοτάρσκ , ο Ρονάλ­ντο πρό­λα­βε την μπά­λα, απέ­φυ­γε τον τερ­μα­το­φύ­λα­κα του ΠΑΟΚ και την έστει­λε στα δίχτυα.

Στο 45’ ο Νάρεϊ προ­σπά­θη­σε να ισο­φα­ρί­σει, έπια­σε την προ­βο­λή, η μπά­λα έφυ­γε άουτ. Με ενερ­γη­τι­κό­τη­τα και πίε­ση ψηλά μπή­κε ο ΠΑΟΚ στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο, η Λέφ­σκι βρέ­θη­κε, εντού­τοις, πιο απει­λη­τι­κά στα καρέ του Κοτάρ­σκι αλλά το σουτ του Κρά­στεφ κατέ­λη­ξε άουτ.

Στο 56’ μετά από μπέρ­δε­μα των Βούλ­γα­ρων, ο Μπί­σε­σβαρ έδω­σε με… κόντρα στον Ντά­ντας, ο τελευ­ταί­ος βρέ­θη­κε απέ­να­ντι στον Μιχα­ΐ­λοφ και έκα­νε το 1–1.

Μετά την ισο­φά­ρι­ση ο ΠΑΟΚ έγι­νε πιε­στι­κό­τε­ρος και επι­θε­τι­κό­τε­ρος με την είσο­δο του Κού­τσια στο ματς, αλλά και την αντι­κα­τά­στα­ση του Κάρ­γα από τον Σβαμπ (έπαι­ξε στό­περ), το σκη­νι­κό, όμως, δεν βοή­θη­σε για την ολι­κή ανα­τρο­πή. Συνε­τέ­λε­σαν σε αυτό ότι ο «Δικέ­φα­λος» από το 80’ έμει­νε με 9 παί­κτες, λόγω δύο απο­βο­λής (με δεύ­τε­ρη κίτρι­νη για δια­μαρ­τυ­ρία) του Αου­γκού­στο, αρχι­κά και του Βιε­ρί­νια, αργότερα.

Στις καθυ­στε­ρή­σεις η Λέφ­σκι βρέ­θη­κε κοντά στο να σκο­ρά­ρει για δεύ­τε­ρη φορά, αλλά ο Γου­έλ­τον έστει­λε την μπά­λα άουτ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο