Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτός των ψηφοδελτίων της ΝΔ ο Σπύρος Πνευματικός

Απο­σύ­ρε­ται από την προ­ε­κλο­γι­κή μάχη ο μέχρι πρό­τι­νος υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Ευβοί­ας της ΝΔ, Σπύ­ρος Πνευ­μα­τι­κός, μετά τις κατά­πτυ­στες δηλώ­σεις του για τους καρ­κι­νο­πα­θείς που θύμι­σαν Μένγκελε.

Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης δήλω­σε: «Λυπά­μαι για μία δήλω­ση που έκα­νε ο Σπύ­ρος Πνευ­μα­τι­κός χθες… Επι­κοι­νώ­νη­σα και ο ίδιος απο­φά­σι­σε να απο­συρ­θεί από την προ­ε­κλο­γι­κή μάχη και σε περί­πτω­ση που εκλέ­γει να παρα­δώ­σει την έδρα του στον επό­με­νο ή στην επό­με­νη επιλαχούσα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο