Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Ελέγχοντας και τα τραγούδια των…σχολικών εκδρομών (!)/ Ντοκουμέντο

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας //

Η περίοδος του Εμφυλίου, αλλά και μετά από αυτόν, χαρακτηρίζεται από την χρήση από μέρους του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων του ενός τεράστιου οπλοστασίου μέτρων καταστολής, πολύμορφης βίας και ελέγχου σε βάρος του λαού και του κινήματος του.

Ιδιαίτερη αιχμή του ο έλεγχος (και η «διαμόρφωση») με κάθε μέσο του «φρονήματος» της νέας γενιάς, της μαθητικής και φοιτητικής νεολαίας. Και αυτό μέσω παρεμβάσεων σε κάθε πλευράς της κοινωνικής της ζωής.

Στο Ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε (ΓΑΚ Ν. Ημαθίας) – όσο και αν μπορεί να προκαλεί σήμερα ακόμη και γέλιο-γίνεται λόγος για τα τραγούδια που μπορούν να τραγουδούν οι μαθητές στις σχολικές τους εκδρομές!

Το Ντοκουμέντο

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εν Αθήναις τη 13-9-1948Εμφύλιοςemf;yliowWE

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ

eggrafoΤους κ.κ. Γυμν/ρχας, Δ/ντας Εμπορικών Σχολών, Δ/ντην Δι/λείου Μ.Ε και Δ/ντας Πειραματικών σχολείων των Παν/μίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Αφορμήν λαβόντες εκ του υπ’ αριθ. 13927/ιβ’ ε.ε εγγράφου του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών διαβιβάσαντος ημίν το από 21-7-48 απόκομμα της ενταύθα εκδιδομένη Εφημερίδος «Εθνικός Κήρυξ» συνιστώμεν υμίν, όπως κατά τας σχολικάς εκδρομάς των μαθητών αρρένων και θηλέων των υφ’ υμάς σχολείων Μ.Ε αποφεύγωνται τα απάδοντα προς την αξιοπρέπειαν και δημοσίαιν αιδώ άσματα. Την αυστηράν τήρησιν της παρούσης διαταγής εντελλόμεθα όπως παρακολουθήσητε προσωπικών προτιθέμενοι να ελέγξωμεν αυστηρότητα την τυχόν παρατηρηθησομένην αμέλειαν περί την εκτέλεσιν της παρούσης

Ο Γεν. Γραμματεύς

Κ. Πεζόπουλος»