Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελευθερούπολη Καβάλας: Πέθανε περιμένοντας ασθενοφόρο ένας άνδρας

Την τελευ­ταία του πνοή άφη­σε το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της 29 Νοέμ­βρη ένας 65χρονος άνδρας στην Ελευ­θε­ρού­πο­λη Καβά­λας, ανα­μέ­νο­ντας ασθενοφόρο.

Ο άνδρας βρί­σκο­νταν στο κέντρο της πόλης όταν υπέ­στη ανα­κο­πή καρ­διάς έξω από κατά­στη­μα εστί­α­σης, στο οποίο εργα­ζό­ταν ο γιος του.

Αν και κλή­θη­κε άμε­σα ασθε­νο­φό­ρο για να δια­κο­μι­σθεί στο Κέντρο Υγεί­ας Ελευ­θε­ρού­πο­λης, το μονα­δι­κό δια­θέ­σι­μο βρί­σκο­νταν σε άλλο περι­στα­τι­κό και στη συνέ­χεια κλή­θη­κε όχη­μα του ΕΚΑΒ από την Καβά­λα, το οποίο έφτα­σε στο σημείο περί­που μισή ώρα μετά.

Ο γιος του μαζί με περα­στι­κούς του προ­σέ­φε­ραν τις πρώ­τες βοή­θειες, ωστό­σο όταν τελι­κά έφτα­σε το ασθε­νο­φό­ρο στο σημείο ο 65χρονος είχε ήδη πεθάνει.

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο