Ελισαίος Βαγενάς: Για την σύγκρουση Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Συνέ­ντευ­ξη με τον Ελι­σαίο Βαγε­νά, μέλος της ΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ Για τις πολύ επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στη σύγκρου­ση του Αζερ­μπαϊ­τζάν και της Αρμε­νί­ας στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ μιλά­ει στον «Ριζο­σπά­στη» ο Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς, μέλος της ΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ. – Την περα­σμέ­νη Κυρια­κή ξέσπα­σε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς: Για την σύγκρου­ση Αζερ­μπαϊ­τζάν-Αρμε­νί­ας στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ.