Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Στις δύσκολες αυτές ώρες, η σκέψη μας βρίσκεται στον Κουβανικό λαό»

Τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των της έκρη­ξης στην Αβά­να, καθώς και την αμέ­ρι­στη διε­θνι­στι­κή του αλλη­λεγ­γύη προς το λαό της Κού­βας, εκφρά­ζει ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης.

Στο Δελ­τίο Τύπου του Συν­δέ­σμου αναφέρεται:

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των της έκρη­ξης που σημειώ­θη­κε στο ξενο­δο­χείο «Saratoga» της Αβάνας.

Οι μέχρι στιγ­μής πλη­ρο­φο­ρί­ες κάνουν λόγο για 22 νεκρούς και 64 τραυ­μα­τί­ες, εκ των οποί­ων οι 14 είναι ανήλικοι.

Στις δύσκο­λες αυτές ώρες, η σκέ­ψη μας βρί­σκε­ται στον Κου­βα­νι­κό λαό και την ηγε­σία του, στους οποί­ους εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη διε­θνι­στι­κή μας αλληλεγγύη.

https://atexnos.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%b2%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ac%cf%87%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-22-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-70-%cf%84%cf%81/

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο