Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμετικός φασίστας Αμβρόσιος: «Τιμωρία του Θεού» για το καρναβάλι η τραγωδία στα Τέμπη!!

Την σκα­το­ψυ­χιά που τον δια­κα­τέ­χει εκδή­λω­σε, για άλλη μια φορά, ο πρώ­ην μητρο­πο­λί­της Καλα­βρύ­των Αμβρόσιος.

Ενώ το αίμα των θυμά­των του δυστυ­χή­μα­τος στα Τέμπη δεν έχει καλά καλά στε­γνώ­σει και οι οικο­γέ­νειες θάβουν ακό­μα τους νεκρούς τους, ο γνω­στός ρασο­φό­ρος φασί­στας είχε το απύ­θη­με­νο θρά­σος να μιλή­σει για… «τιμω­ρία από τον Θεό»!!!

Ξεπερ­νώ­ντας κάθε όριο αλη­τεί­ας, σκο­τα­δι­σμού και παλιαν­θρω­πι­σμού, ο Αμβρό­σιος βρή­κε την εξή­γη­ση για το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη στο… «αμαρ­τω­λό» έθι­μο του καρναβαλιού!

Σε κεί­με­νό του στο ekklhsiaonline ο πρώ­ην μητρο­πο­λί­της, γνω­στό φασι­στοει­δές και άλλο­τε υμνη­τής της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής, υπο­στη­ρί­ζει ότι η τιμω­ρία αυτή ήρθε μετά την «πανη­γυ­ρι­κή Καρ­να­βα­λι­κή εορ­τή του Δια­βό­λου», εκεί όπου πλε­ο­νά­ζει η αμαρ­τία και η ακο­λα­σία και θυμώ­νει τον Θεό που απο­φα­σί­ζει να πάρει τις ζωές των νέων για να μας δώσει ένα μάθημα!

«Ο Διά­βο­λος πανη­γυ­ρί­ζει για τις …κατα­κτή­σεις του! Και κορυ­φαίο κατόρ­θω­μα του Δια­βό­λου είναι το ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΗΑΣ, το τρι­ή­με­ρο του Καρ­να­βα­λιού» ανέ­φε­ρε χωρίς ίχνος ντρο­πής και ενσυ­ναί­σθη­σης το χου­ντι­κό απο­λει­φά­δι, σπέρ­νο­ντας το σκο­τα­δι­στι­κό του δηλη­τή­ριο πάνω στα απο­καϊ­δια της τρα­γω­δί­ας που στοί­χι­σε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο