Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμετικό σχόλιο Πορτοσάλτε με αφορμή τον θάνατο του ντελιβερά

Μας έχει συνη­θί­σει στις αθλιό­τη­τες και τα εμε­τι­κά σχό­λια ο Άρης Πορ­το­σάλ­τε που παρι­στά­νει τον δημο­σιο­γρά­φο στον ΣΚΑΪ.

Αυτήν την φορά, η «ντρο­πή της δημο­σιο­γρα­φί­ας» σχο­λί­α­σε το τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό με τον δια­νο­μέα που σκο­τώ­θη­κε εν ώρα δου­λειάς τα μεσά­νυ­χτα του Σαβ­βά­του στην Θεσσαλονίκη.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο τρα­γι­κό περα­στι­κό, ο Πορ­το­σάλ­τε είπε μιλώ­ντας στην πρω­ϊ­νή εκπο­μπή του ΣΚΑΪ: «Τώρα βέβαια υπάρ­χει και μια συγκε­κρι­μέ­νη συμπε­ρι­φο­ρά των δια­νο­μέ­ων, για να τα λέμε, Θεός σχωρέστον…».

Η χυδαιό­τη­τα του σχο­λί­ου ανά­γκα­σε μέχρι και την παρου­σί­α­στρια, Μαρία Ανα­στα­σο­πού­λου, να τον δια­κό­ψει λέγο­ντάς του: «Ναι ας μην την κάνου­με σήμε­ρα αυτή τη συζήτηση».

Ο Πορ­το­σάλ­τε όμως συνέ­χι­σε απτό­η­τος λέγο­ντας: «Δεν θα κάνω σύγκρι­ση, αλλά κι αυτός οδη­γεί μοτο­συ­κλέ­τα. Αυτός που οδη­γεί το αυτο­κί­νη­το έχει την ευθύ­νη για όλους, αλλά θα πρέ­πει και οι φίλοι που οδη­γούν μοτο­συ­κλέ­τα να απο­φα­σί­σουν, θα κοι­τά­με δεξιά, θα κοι­τά­με αριστερά».

Άρα­γε «κύριε» Πορ­το­σάλ­τε, ντρέ­πε­στε καθόλου;

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ελεύ­θε­ρος ο νεα­ρός που «θέρι­σε» τον ντε­λι­βε­ρά της Wolt

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο