Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Για επι­δεί­νω­ση του και­ρού τις επό­με­νες ώρες προει­δο­ποιεί με έκτα­κτο δελ­τίο που εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπηρεσία.

Σύμ­φω­να με την ΕΜΥ, πρό­σκαι­ρη επι­δεί­νω­ση του και­ρού προ­βλέ­πε­ται από σήμε­ρα Πέμ­πτη στη βορειο­δυ­τι­κή και αύριο το βρά­δυ στη βορειο­α­να­το­λι­κή χώρα, με βρο­χές και καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές που πιθα­νώς να συνο­δεύ­ο­νται από χαλαζοπτώσεις.

Πιο ανα­λυ­τι­κά θα επηρεαστούν:

1. Από τη νύχτα της Πέμ­πτης (15–10-2020), τα νησιά του Ιονί­ου, η Ήπει­ρος και στα­δια­κά η δυτι­κή Στε­ρεά. Εξα­σθέ­νη­ση των φαινομένων

ανα­μέ­νε­ται βαθ­μιαία από τις μεσημ­βρι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής (16–10-2020) από τα βόρεια.

2. Από τις βρα­δι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής η ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, η Θρά­κη και τα νησιά του βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου. Εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες του Σαβ­βά­του (17–10-2020) στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη και από το μεση­μέ­ρι στα νησιά του βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαίου.

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο