Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΜΥ: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται κατά τόπους στη χώρα την Κυριακή

Επι­κίν­δυ­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να θα συνε­χί­ζουν να εκδη­λώ­νο­νται κατά τόπους στη χώρα μας σήμε­ρα Κυρια­κή (06–11-22) και έως τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Δευ­τέ­ρας (07–11-22), ανα­κοί­νω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπηρεσία.

Η κακο­και­ρία έχει ως κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τα μεγά­λα ύψη βρο­χής, τις μεγά­λες ραγδαιό­τη­τες και τη μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών, τονί­ζε­ται σε επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων που εξέ­δω­σε η ΕΜΥ. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το αρχι­κό δελ­τίο είχε εκδο­θεί στις 3 Νοεμ­βρί­ου 2022, ανα­νε­ώ­νε­ται κάθε 12 ώρες με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία και αφο­ρά στην εξέ­λι­ξη της κακο­και­ρί­ας “EVA”.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδηλώνονται:

α) μέχρι το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής (06–11-22) στο νότιο Ιόνιο και τη δυτι­κή Πελοπόννησο

β) μέχρι και τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της Κυρια­κής (06–11-22) στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία, την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, την Αττι­κή και την ανα­το­λι­κή Πελοπόννησο

γ) μέχρι τις βρα­δι­νές ώρες της Κυρια­κής (06–11-22) στις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, τις Κυκλά­δες και τη δυτι­κή Κρήτη

δ) από νωρίς το από­γευ­μα της Κυρια­κής (06–11-22) μέχρι και τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Δευ­τέ­ρας (07–11-22) στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο από την περιο­χή Σάμου-Ικα­ρί­ας και νοτιό­τε­ρα μέχρι και τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Στη Μακε­δο­νία προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες, μέχρι το από­γευ­μα τοπι­κά ισχυ­ρές στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία. Στη Θρά­κη προ­βλέ­πο­νται λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.
Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ, το βρά­δυ θα στρα­φούν σε βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία θα είναι 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους έντο­να στο Ιόνιο μέχρι το μεση­μέ­ρι και στις υπό­λοι­πες περιο­χές μέχρι το από­γευ­μα. Τη νύχτα τα φαι­νό­με­να θα εξασθενήσουν.
Ανε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ, βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­α­να­το­λι­κούς με την ίδια ένταση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου θα είναι 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να μέχρι το από­γευ­μα θα είναι κατά τόπους έντονα.
Ανε­μοι: Νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 και τοπι­κά στα νότια 7 μπο­φόρ, το βρά­δυ θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­α­να­το­λι­κούς 4 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές αρχι­κά στα δυτι­κά και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Τα φαι­νό­με­να στη δυτι­κή Κρή­τη θα είναι κατά τόπους έντονα.
Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 5 με 7 μπο­φόρ με μικρή εξα­σθέ­νη­ση το βράδυ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να από την περιο­χή Σάμου-Ικα­ρί­ας και νοτιό­τε­ρα από το μεση­μέ­ρι καθώς και στα Δωδε­κά­νη­σα από το από­γευ­μα, θα είναι κατά τόπους έντονα.
Ανε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 μπο­φόρ, τη νύχτα στα βόρεια θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κούς 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 22 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες, μέχρι το από­γευ­μα τοπι­κά ισχυρές.
Ανε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 μπο­φόρ, το βρά­δυ θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κούς 4 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να μέχρι το από­γευ­μα θα είναι κατά τόπους έντονα.
Ανε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 και πρό­σκαι­ρα 7 μπο­φόρ, το βρά­δυ θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κούς βορειο­α­να­το­λι­κούς και θα εξασθενήσουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες, οι οποί­ες μέχρι το από­γευ­μα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ, το βρά­δυ θα στρα­φούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο