Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΜΥ: Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης

Σε όλη τη χώρα προ­βλέ­πο­νται παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές στα ανα­το­λι­κά και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες στα νότια θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα. Στα δυτι­κά από το από­γευ­μα και κυρί­ως το βρά­δυ θα εκδη­λω­θούν βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές. Τα φαι­νό­με­να κατά τη διάρ­κεια της νύχτας θα επε­κτα­θούν ανατολικότερα.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και τοπι­κά νωρίς το πρωί στα ανα­το­λι­κά έως 6 μπο­φόρ, ενώ από το από­γευ­μα στα δυτι­κά και το βρά­δυ στα νότια θα στρα­φούν σε νοτιο­α­να­το­λι­κούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή. Στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά θα κυμαν­θεί από 01 έως 13 βαθ­μούς, στο Ιόνιο, τα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά και το βόρειο Αιγαίο από 08 έως 18 βαθ­μούς και στα νησιά του νοτί­ου Αιγαί­ου από 14 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στην κεντρι­κή Μακεδονία.

Ανε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και νωρίς το πρωί στα ανα­το­λι­κά θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές που το βρά­δυ και θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυρές.

Ανε­μοι: Βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ και απο το από­γευ­μα νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί με την ίδια έντα­ση, ενι­σχυό­με­νοι το βρά­δυ στο Ιόνιο σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 5 με 7 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές που τη νύχτα θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυρές.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 και πρό­σκαι­ρα το πρωί τοπι­κά 5 μπο­φόρ, στρε­φό­με­νοι από το από­γευ­μα σε ανα­το­λι­κούς νοτιο­α­να­το­λι­κούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Τη νύχτα στις δυτι­κές Κυκλά­δες τα φαι­νό­με­να θα ενταθούν.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 και πρό­σκαι­ρα το πρωί τοπι­κά 5 μπο­φόρ, στρε­φό­με­νοι από το βρά­δυ σε νοτιο­α­να­το­λι­κούς με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Παρο­δι­κές νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και στα νότια μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 21 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές που κατά τη διάρ­κεια της νύχτας θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές στις Σποράδες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί έως 5 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ ενι­σχυό­με­νοι τη νύχτα.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών. Από το βρά­δυ αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές οι οποί­ες κατα τη διάρ­κεια της νύχτας θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυρές.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 στα ανα­το­λι­κά πρό­σκαι­ρα το πρωί έως 5 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές στα θαλάσ­σια-παρα­θα­λάσ­σια τμήματα.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 13 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-12-2023

Σε όλη τη χώρα προ­βλέ­πο­νται βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, οι οποί­ες στα­δια­κά από το μεση­μέ­ρι και από τα δυτι­κά θα εξα­σθε­νή­σουν. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά, τις πρω­ι­νές ώρες στο Ιόνιο, τη δυτι­κή Στε­ρεά, την Πελο­πόν­νη­σο, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής) και την Εύβοια, έως το από­γευ­μα στη Θεσ­σα­λία (κυρί­ως στα ανα­το­λι­κό­τε­ρα τμή­μα­τα), τις Σπο­ρά­δες, την κεντρι­κή Μακε­δο­νία (κυρί­ως την Πιε­ρία), τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη και από το πρωί και μέχρι το βρά­δυ στα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδεκάνησα.

Πρό­σκαι­ρες χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά, κυρί­ως στα βορειοδυτικά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις και στα βόρεια βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ, με εξα­σθέ­νη­ση τη νύχτα στα βόρεια.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή. Στα βόρεια θα κυμαν­θεί από 03 έως 12 βαθ­μούς και στην υπό­λοι­πη χώρα από 07 έως 18 και τοπι­κά 19 βαθ­μούς, ενώ στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα θα φτά­σει τους 20 με 21 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο