Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εντίθ Πιάφ: 5+1 πασίγνωστα τραγούδια του θρυλικού «σπουργιτιού» της Γαλλίας

Σαν σήμε­ρα, στις 19 Δεκέμ­βρη 1915, γεν­νή­θη­κε στο Παρί­σι η Εντίθ Τζο­βά­να Γκα­σιόν, που έμελ­λε να γίνει γνω­στή σε όλο τον κόσμο με το όνο­μα Εντίθ Πιάφ (Édith Piaf).

Η ιδιαί­τε­ρη φωνή της την καθιέ­ρω­σαν ως την δημο­φι­λέ­στε­ρη τρα­γου­δί­στρια στη Γαλ­λία και μια απ’ τις σπου­δαιό­τε­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες της μου­σι­κής τον 20ο αιώ­να. Πήρε το προ­σω­νύ­μιο «μικρό σπουρ­γί­τι», καθώς στην γαλ­λι­κή αργκό το καλ­λι­τε­χνι­κό της επώ­νυ­μο «Πιάφ» σημαί­νει «σπουρ­γί­τι».

Ακο­λου­θούν 5+1 πασί­γνω­στα τρα­γού­δια που ερμή­νευ­σε κατά τη διάρ­κεια της καριέ­ρας της.

1. Non, Je ne regrette rien

Μου­σι­κή: Charles Dumont. Στί­χοι: Michel Vaucaire.

2. La Vie En Rose

Μου­σι­κή: Louiguy & Marguerite Monno. Στί­χοι: Edith Piaf.

3. La Foule

Μου­σι­κή: Ángel Cabral. Στί­χοι: Michel Rivauche.

4. Padam, Padam

Μου­σι­κή: Norbert Glanzberg. Στί­χοι: Henri Contet.

5. L’hymne A L’amour

Μου­σι­κή: Marguerite Monnot. Στί­χοι: Edith Piaf.

6. Les amants de Teruel (Όμορφη Πόλη)

Μου­σι­κή: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. Στί­χοι: I. Plante.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο