Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εν Μικρή Βρετανική Aποικία 2022 μ.Χ.

«(…) έχει αντα­μει­φθεί με αγά­πη και σεβα­σμό. “Θα λεί­ψει”» έγρα­ψε η ΠτΔ Κ. Σακελ­λα­ρο­πού­λου με τη γνω­στο­ποί­η­σε του θανά­του της Ελισάβετ.

Τα παλι­κα­ρό­που­λα από την Κύπρο ξανα­ζούν τον απαγ­χο­νι­σμό τους. Σπαρ­τα­ρά η ψυχού­λα τους, όπως σπαρ­τα­ρού­σε το σώμα τους στην αγχόνη…

Τέτοια δου­λε­πρέ­πεια, τέτοια ξετσι­πω­σιά… από την «ανι­στό­ρη­τη» Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας… Εννιά (9) παλι­κά­ρια έστει­λε στην αγχό­νη η «Θα λεί­ψει»… Στην περί­πτω­ση του Ευα­γό­ρα Παλ­λι­κα­ρί­δη μάλι­στα, περί­με­νε να ενη­λι­κιω­θω­θεί για να στεί­λει το μαθη­τού­δι στην κρεμάλα…

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο