Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξέλιξη πανδημίας: Ξεπέρασαν τους 20.000 οι νεκροί…

Τα νέα εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού που κατα­γρά­φη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες είναι 6.424, εκ των οποί­ων 4 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 1.044.301 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +0,6%), εκ των οποί­ων 50,5% άνδρες. Με βάση τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα των τελευ­ταί­ων 7 ημε­ρών, 211 θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 2.905 είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

Οι νέοι θάνα­τοι ασθε­νών με COVID-19 είναι 77, ενώ από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 20.055 θάνα­τοι. Το 95,2% είχε υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Ο αριθ­μός των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι είναι 661 (62,3% άνδρες). Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 63 έτη. To 79,7% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Μετα­ξύ των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, 545 (82,45%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 116 (17,55%) είναι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 3.679 ασθε­νείς. Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 295 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +14,34%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 331 ασθενείς.Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 38 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Η γεωγραφ

Τα νέα εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού που κατα­γρά­φη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες είναι 6.424, εκ των οποί­ων 4 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 1.044.301 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +0,6%), εκ των οποί­ων 50,5% άνδρες. Με βάση τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα των τελευ­ταί­ων 7 ημε­ρών, 211 θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 2.905 είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

Οι νέοι θάνα­τοι ασθε­νών με COVID-19 είναι 77, ενώ από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 20.055 θάνα­τοι. Το 95,2% είχε υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Ο αριθ­μός των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι είναι 661 (62,3% άνδρες). Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 63 έτη. To 79,7% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Μετα­ξύ των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, 545 (82,45%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 116 (17,55%) είναι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 3.679 ασθε­νείς. Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 295 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +14,34%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 331 ασθενείς.Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 38 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

 

Η γεω­γρα­φι­κή κατα­νο­μή των κρουσμάτων 

274 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ανα­το­λι­κής Αττικής

336 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

97 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Δυτι­κής Αττικής

319 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Δυτι­κού Τομέα Αθηνών

689 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κεντρι­κού Τομέα Αθηνών

263 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Νοτί­ου Τομέα Αθηνών

257 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πειραιώς

29 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Νήσων

1003 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

90 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

34 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αργολίδας

19 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αρκαδίας

31 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αρτας

143 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχαΐας

53 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Βοιωτίας

16 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Γρεβενών

34 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Δράμας

75 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Εβρου

140 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Εύβοιας

11 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ζακύνθου

54 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηλείας

101 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Ημαθίας

147 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ηρακλείου

3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θάσου

12 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

1 κρού­σμα στην Π.Ε. Θήρας

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ικαρίας

61 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

68 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καβάλας

13 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Καλύμνου

42 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καρδίτσας

23 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καστοριάς

1 κρού­σμα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου

95 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κέρκυρας

5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

30 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κιλκίς

175 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Κοζάνης

71 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κορινθίας

3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κω

66 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λακωνίας

153 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Λάρισας

20 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λασιθίου

84 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λέσβου

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λευκάδας

96 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μαγνησίας

54 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μήλου

7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μυκόνου

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Νάξου

46 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ξάνθης

71 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πέλλας

67 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πιερίας

42 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πρέβεζας

41 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

44 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ροδόπης

57 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ρόδου

5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σάμου

134 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σερρών

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σποράδων

10 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σύρου

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τήνου

38 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρικάλων

84 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

39 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φλώρινας

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φωκίδας

30 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

162 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χανίων

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Χίου

Τέλος, 189 κρού­σμα­τα είναι υπό διερεύνηση.

ική κατανομή των κρουσμάτων

274 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ανα­το­λι­κής Αττικής

336 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

97 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Δυτι­κής Αττικής

319 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Δυτι­κού Τομέα Αθηνών

689 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κεντρι­κού Τομέα Αθηνών

263 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Νοτί­ου Τομέα Αθηνών

257 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πειραιώς

29 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Νήσων

1003 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

90 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

34 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αργολίδας

19 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αρκαδίας

31 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αρτας

143 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχαΐας

53 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Βοιωτίας

16 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Γρεβενών

34 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Δράμας

75 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Εβρου

140 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Εύβοιας

11 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ζακύνθου

54 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηλείας

101 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Ημαθίας

147 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ηρακλείου

3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θάσου

12 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

1 κρού­σμα στην Π.Ε. Θήρας

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ικαρίας

61 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

68 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καβάλας

13 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Καλύμνου

42 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καρδίτσας

23 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καστοριάς

1 κρού­σμα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου

95 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κέρκυρας

5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

30 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κιλκίς

175 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Κοζάνης

71 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κορινθίας

3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κω

66 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λακωνίας

153 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Λάρισας

20 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λασιθίου

84 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λέσβου

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λευκάδας

96 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μαγνησίας

54 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μήλου

7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μυκόνου

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Νάξου

46 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ξάνθης

71 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πέλλας

67 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πιερίας

42 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πρέβεζας

41 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

44 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ροδόπης

57 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ρόδου

5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σάμου

134 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σερρών

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σποράδων

10 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σύρου

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τήνου

38 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρικάλων

84 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

39 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φλώρινας

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φωκίδας

30 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

162 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χανίων

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Χίου

Τέλος, 189 κρού­σμα­τα είναι υπό διερεύνηση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο