Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξωπραγματικό παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουμπλάντις στο επί κοντώ

Η από­λυ­τη κυριαρ­χία του Μόντο Ντου­πλά­ντις επι­βε­βαιώ­θη­κε και στο Όρε­γκον. Ο Σου­η­δός, που ζει και γυμνά­ζε­ται στις ΗΠΑ ξεπέ­ρα­σε τα 6,21μ. στο επί κοντώ και πέτυ­χε σπου­δαίο παγκό­σμιο ρεκόρ στην τελευ­ταία ημέ­ρα του Παγκο­σμί­ου πρω­τα­θλή­μα­τος. Κατά­φε­ρε έτσι να κατέ­χει το από­λυ­το παγκό­σμιο ρεκόρ σε ανοι­χτό και κλει­στό στί­βο στο αγώ­νι­σμα και να επί­σης να είναι ο εν ενερ­γεία νικη­τής σε όλες τις κορυ­φαί­ες διορ­γα­νώ­σεις, Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες, παγκό­σμιο ανοι­χτό και κλει­στού, ευρω­παϊ­κό ανοι­χτό και κλειστού.

Ο Ντου­πλά­ντις πέρα­σε με την πρώ­τη τα 5,70 μ., χρειά­στη­κε δεύ­τε­ρο άλμα στα 5,87μ. και στη συνέ­χεια πέρα­σε με την πρώ­τη τα 5,94 μ. και τα 6,00μ., που του εξα­σφά­λι­σαν και το χρυ­σό. Έπει­τα επέ­λε­ξε να βάλει τον πήχη στα 6,06 μ. για ρεκόρ αγώ­νων, το οποίο το πέρα­σε πολύ άνε­τα με την πρώ­τη προ­σπά­θεια και μετά πήγε για το παγκό­σμιο ρεκόρ στα 6,21 ύψος, όπου πέρα­σε πολύ ψηλά με τη δεύ­τε­ρη προσπάθεια.
Το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο κατέ­κτη­σε ο Αμε­ρι­κα­νός Νίλ­σεν που πέρα­σε με την πρώ­τη τα 5,94 μ., ενώ το χάλ­κι­νο με το ίδιο ύψος, ο Φιλι­πι­νέ­ζος Ερνεστ Ομπιέ­να, το πρώ­το της χώρας του στο αγώ­νι­σμα. Ο αθλη­τής πέτυ­χε και ρεκόρ Ασίας.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο