Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξ όνυχος τον λέοντα…

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Τι δώρο έκα­νε ο πρί­γκηψ (Κάρο­λος) στον Αρχιε­πί­σκο­πο Ιερώ­νυ­μο κατά τη σημε­ρι­νή του επί­σκε­ψη στην Αρχιεπισκοπή;

Μια οικο­γε­νεια­κή φωτο­γρα­φία!!! Ναι η μαμά Ελισ­σά­βετ, ο μπα­μπάς Φίλιπ­πος.…  (Του­λά­χι­στον οι Άρα­βες εμί­ρη­δες μοι­ρά­ζουν ρολό­για στους κακομοίρηδες)

Άντε ο πρί­γκηψ έτσι έμα­θε στον τόπο του και στις αποι­κί­ες της μεγά­λης αυτοκρατορίας.

Τού­τος ο προ­κα­θή­με­νος των ιθα­γε­νών… Ακο­λου­θεί την παράδοση…

Καθ’ εις εφ’ ω ετά­χθη και η Εκκλη­σία υπη­ρέ­της πολ­λών αφε­ντά­δων και κήρυ­κας της υπο­τέ­λειας και της δουλικότητας.

_________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο