Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίθεση από ομάδα Χρυσαυγιτών σε αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το Εφετείο Αθηνών

Επί­θε­ση από ομά­δα Χρυ­σαυ­γι­τών σε αντι­φα­σι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση έξω από το Εφε­τείο Αθη­νών πριν την έναρ­ξη της δίκης της Χρυ­σής Αυγής, σήμε­ρα το πρωί.

Προ­κλη­τι­κοί οι χρυ­σαυ­γί­τες, άρπα­ξαν μια σημαία από τους συγκε­ντρω­μέ­νους αντι­φα­σί­στες. Ακο­λού­θη­σε συμπλο­κή και επέμ­βα­ση της αστυνομίας.

xa

xa2

xa3

xa4

xa5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο