Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Με την καθοδήγηση της διεύθυνσης του σχολείου αλώνιζαν οι φασιστικές ομάδες (ΒΙΝΤΕΟ)

Mε την καθο­δή­γη­ση της διεύ­θυν­σης του σχο­λεί­ου, οι φασι­στι­κές ομά­δες αλώ­νι­ζαν μέσα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Στο απο­κα­λυ­πτι­κό βίντεο, που προ­έρ­χε­ται από την ιστο­σε­λί­δα «thesstoday.gr», φαί­νε­ται η διεύ­θυν­ση του σχο­λεί­ου να προ­σπα­θεί να φυγα­δεύ­σει εκτός του ΕΠΑΛ μια τέτοια ομά­δα φασιστοειδών.

Στη συνέ­χεια, όταν γίνο­νται αντι­λη­πτοί από τους δια­δη­λω­τές, επι­στρέ­φουν μέσα στο σχο­λείο και η διεύ­θυν­ση τους υπο­δει­κνύ­ει άλλη οδό δια­φυ­γής από την πίσω μεριά, λέγο­ντάς τους πως «έχει ένα κενό στα κάγκελα»…

Πηγή: 902.gr

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο