Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιδείνωση του καιρού — Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός το διή­με­ρο της Δευ­τέ­ρας (06–12-2021) και της Τρί­της (07–12-2021), με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες και τους πολύ ισχυ­ρούς έως θυελ­λώ­δεις ανέ­μους, σύμ­φω­να με έκτα­κτο δελ­τίο που εξέ­δω­σε η ΕΜΥ.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

1. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδηλωθούν:

α. Τη Δευ­τέ­ρα στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και από το από­γευ­μα και στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο. Τοπι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις θα εκδη­λω­θούν κυρί­ως στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στερεά.

β. Την Τρί­τη στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα και πρό­σκαι­ρα στο νότιο Ιόνιο, την Πελο­πόν­νη­σο, την Κρή­τη, την κεντρι­κή και ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θράκη.

γ. Τα έντο­να φαι­νό­με­να πιθα­νώς να επη­ρε­ά­σουν πρό­σκαι­ρα την Αττι­κή και τη νότια Εύβοια τη νύχτα της Δευ­τέ­ρας και τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Τρίτης.

2. Νότιοι άνε­μοι που θα φτά­νουν τα 7 με 8 μπο­φόρ στα πελά­γη θα πνέ­ουν τη Δευ­τέ­ρα, που την Τρί­τη βαθ­μιαία από τα δυτι­κά και βόρεια θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια ένταση.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο