Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επικίνδυνη φωτιά στην Άνω Γλυφάδα

Συνα­γερ­μό στην Πυρο­σβε­στι­κή έχει σημά­νει πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε πριν από λίγο σε υπαί­θριο χώρο στην ‘Ανω Γλυφάδα.

Η πυρ­κα­γιά εκδη­λώ­θη­κε στο τέρ­μα της οδού Μετσό­βου, πλη­σί­ον της περιο­χής πουρ­νά­ρι και καί­ει χαμη­λή βλά­στη­ση και ξερά χόρτα.

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, είναι κοντά στα σπί­τια, αλλά δεν απει­λεί προς το παρόν κάποια από αυτά, καθώς κατευ­θύ­νε­ται προς το βουνό.

Στην περιο­χή, ωστό­σο, πνέ­ουν άνε­μοι που προ­κα­λούν ανη­συ­χία στους πυρο­σβέ­στες, γι’ αυτό έγι­νε άμε­σα κινη­το­ποί­η­ση, τόσο σε επί­γειες, όσο και σε ενα­έ­ριες δυνάμεις.

Στον τόπο της πυρ­κα­γιάς επι­χει­ρούν 20 πυρο­σβέ­στες με 10 οχή­μα­τα και από αέρος ένα ελι­κό­πτε­ρο και δύο αερο­σκά­φη «κανα­ντέρ», με την συν­δρο­μή υδρο­φό­ρων ΟΤΑ.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο