Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

«Επισημαίνομεν την φθοροποιόν επίδρασιν της συμμετοχής της μαθιωτίωσης νεολαίας εις τοιαύτας συγκεντρώσεις» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας //

Με αφορμή την παρατεταμένη σημερινή προεκλογική περίοδο και τη ανάγκη για ενεργή συμμετοχή της νεολαίας σ’αυτήν (αλλά και της δυνατότητας μέσω του εκλογικού δικαιώματος σε όσους έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους) παρουσιάζουμε ένα ντοκουμέντο μιας άλλης όχι τόσο μακρινής εποχής που θεωρούσε τη συμμετοχή αυτή ως «φθοροποιόν»…

Πρόκειται για ντοκουμέντο με τον χαρακτηρισμό «Απόρρητος» και βρίσκεται στο αρχείο της Νομαρχίας στα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας.

documento2

«ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΥΣΤHΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Εν Βερροία τη 14η Οκτωβρίου 1963

Προς τον κ. Νομάρχην Ημαθίας

Ενταύθα

Συμμετοχή μαθητών εις προεκλογικάς συγκεντρώσεις *

Λαμβάνω την τιμήν να ανaφέρω, ότι διεπιστώθη παρ’ ημών, ότι κατά τας προεκλογικάς συγκεντρώσεις γενικώς συμμετέχει ικανός αριθμός μαθητών και μαθητριών της Μέσης και Στοιχειώδους εκπαiδεύσεως.

Η τοιαύτη συμμετοχή τούτων δυνατόν να οφείλεται, είτε εις περιέργειαν αυτών των ιδίων των μαθητών, είτε εις προτροπήν άλλων.

Επισημαίνομεν την φθοροποιόν επίδρασιν της συμμετοχής της μαθιωτίωσης νεολαίας εις τοιαύτας συγκεντρώσεις και παρακαλούμεν όπως επιστηθή η προσοχή των αρμοδίων»

* Εκλογές έγιναν εκλογές στις 3 Νοέμβρη 1963 από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Στυλιανού Μαυρομιχάλη και πρώτο κόμμα αναδείχθηκε η Ένωση Κέντρου με σχετική πλειοψηφία.