Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επισκόπηση του Τύπου 29/10/2018

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ” Στρα­τιω­τι­κοί. Εφά­παξ τα ανα­δρο­μι­κά στις 27 Νοεμβρίου”

ΕΘΝΟΣ: ” Τι πρέ­πει να κάνε­τε με τα αναδρομικά ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ” Τα ανα­δρο­μι­κά για συντά­ξεις άνω και κάτω των 1.000€ ”

ΕΣΤΙΑ: ” ” Υπο­στέλ­λουν” την Σημαία και άλλες ελλη­νι­κές επιχειρήσεις”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ” Ενας θάνα­τος με σκο­τει­νά σημεία. Νεκρός 35χρονος ομο­γε­νής σε ένο­πλη συμπλο­κή με την αλβα­νι­κή αστυνομία ”

ΤΑ ΝΕΑ: ” Οι Τούρ­κοι μπλο­κά­ρουν την Κρήτη ”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” Νέο πλαίσιο-“κλειδί” για το άνοιγ­μα θυρίδων ”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο