Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επισκόπηση Τύπου — Πέμπτη 11/11/2018

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ” Ο Ιβάν στό­χος της CIA ”

ΕΘΝΟΣ: ” Βγά­ζει καπνούς ο Τσί­πρας με τον Καμμένο ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ” 81 ημέ­ρες προ­θε­σμία για το ηλε­κτρο­νι­κό αφορολόγητο ”

ΕΣΤΙΑ: ” ” Μακε­δο­νι­κή” Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία με έδρα την Πέλλα!”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ” O Π. Καμ­μέ­νος βλά­πτει σοβα­ρά τη χώρα ”

ΤΑ ΝΕΑ: ” Ολη η Ελλά­δα μια βάση των ΗΠΑ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ” Πολ­λα­πλές φωτιές από τις Πρέσπες ”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ” ” Βαπο­ρά­κι” στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην περιοχή ”

Η ΑΥΓΗ: ” Δύο κόσμοι. Τα πρό­σω­πα της αλλη­λεγ­γύ­ης και του ρατσι­σμού στην Ελλά­δα της προ­σφυ­γι­κής κρίσης ”

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: ” Ευκλεί­δειος γεωμετρία ”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” Καμπα­νά­κι για κίν­δυ­νο πιστω­τι­κής ασφυξίας ”

VOICE FINANCE & MARKETS: ” Η μεγά­λη απά­τη με τις τράπεζες”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο