Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιτροπή Αγώνα ΕΣΤΑΜΕΔΕ | ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ: Το Δικαστικό πραξικόπημα δεν θα περάσει!

Οι συντα­ξιού­χοι μηχα­νι­κοί είπα­με ένα ηχη­ρό ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ σήμε­ρα, σε μια γεμά­τη αίθουσα!

Κόντρα στις μεθο­δεύ­σεις των διο­ρι­σμέ­νων από την …ΑΑΔΕ(!)  η Γ.Σ. έγι­νε κανο­νι­κά όπως την συνε­κά­λε­σε η εκλεγ­μέ­νη απερ­χο­μέ­νη διοίκηση.

Όσοι νομί­ζουν ότι οι συντα­ξιού­χοι μηχα­νι­κοί θα σκύ­ψουν το κεφά­λι σε όσα μεθο­δεύ­ο­νται σε βάρος τους θα δοκι­μά­σουν κι άλλες εκπλήξεις.

ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ -
ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ!

Θα περι­μέ­νου­με την ανα­λυ­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, για τα σημε­ρι­νά και την συνέ­χειά τους, από την Επι­τρο­πή Αγώνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο