Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2024: «Κοκκίνισε» το Σύνταγμα — «Κόκκινη Πρωτομαγιά — Πρωτοπόρα εργατιά»

«1η του Μάη, δεν ειν’ αργία, ειν’ απερ­γία! Παλεύ­ει η εργατιά!»

Με τους στί­χους που υμνούν την πρω­το­μα­γιά­τι­κη απερ­γία, χιλιά­δες δια­δη­λω­τές συνέρ­ρευ­σαν στο Σύνταγμα.

Με τα πανό και τις διεκ­δι­κή­σεις τους, άλλοι με καπνο­γό­να στα χέρια «κοκ­κι­νί­ζουν» όλη την Αθήνα.

Η σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας είναι το δίκιο των λαών, ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους το μήνυ­μα που εκπέ­μπει η Αθήνα.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο