Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: Νέες απειλές και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά — Όταν έρθει η ώρα θα κάνουμε αυτό που πρέπει

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα την Ελλά­δα ότι “κατέ­χει” νησιά του Αιγαί­ου που έχουν καθε­στώς απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης και είπε πως η Τουρ­κία είναι έτοι­μη “να κάνει ό,τι είναι απα­ραί­τη­το” όταν έρθει ο καιρός.

“Η κατο­χή από εσάς των νησιών δεν μας δεσμεύ­ει. Όταν έρθει ο και­ρός, [όταν έρθει] η ώρα, θα κάνου­με ό,τι είναι απα­ραί­τη­το”, είπε ο Ερντο­γάν σε μια ομι­λία στην επαρ­χία Σαμ­ψού­ντα, στις ακτές της Μαύ­ρης Θάλασσας.

Ο Ερντο­γάν κάλε­σε επί­σης σήμε­ρα την Ελλά­δα να “μην ξεχνά τη Σμύρ­νη”, ανα­φε­ρό­με­νος στο 1922.

Οι νέες δηλώ­σεις Ερντο­γάν έρχο­νται με φόντο τους «δια­ξι­φι­σμούς» της τελευ­ταί­ας εβδο­μά­δας ανά­με­σα στην ελλη­νι­κή και την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση σχε­τι­κά με το ποιος είναι πιο «χρή­σι­μος» για τους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς στην περιο­χή, με τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο να λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά την Παρα­σκευή πως «η Ελλά­δα δεν έχει αξία για το ΝΑΤΟ», αλλά και ότι «το ΝΑΤΟ είναι ισχυ­ρό μόνο με την Τουρκία».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο