Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν προς Τοκάγεφ: Η Τουρκία στέκεται στο πλευρό του Καζακστάν

Την στή­ρι­ξη του στην κυβέρ­νη­ση του Καζακ­στάν μετέ­φε­ρε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν κατά την διάρ­κεια τηλε­φω­νι­κής συνο­μι­λί­ας με τον Καζά­κο ομό­λο­γό του Κασίμ Τζο­μάρτ Τοκάγιεφ.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας, κατά την επι­κοι­νω­νία των δύο ηγε­τών ο Ερντο­γάν είπε στον Τοκά­γιεφ πως η Τουρ­κία παρα­κο­λου­θεί στε­νά τις εξε­λί­ξεις και θα προ­σφέ­ρει «κάθε μορ­φή τεχνι­κής πλη­ρο­φό­ρη­σης και εμπει­ρί­ας», εάν χρειαστεί.

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος εξέ­φρα­σε την ελπί­δα οι εντά­σεις να κατευ­να­στούν και μια νέα κυβέρ­νη­ση να σχη­μα­τι­στεί το συντο­μό­τε­ρο δυνατόν.

Ο Ερντο­γάν συζή­τη­σε επί­σης τις εξε­λί­ξεις με τους ηγέ­τες του Αζερ­μπαϊ­τζάν, της Κιρ­γι­ζί­ας και του Ουζ­μπε­κι­στάν και δήλω­σε ότι πιστεύ­ει ότι η κρί­ση πρέ­πει να επι­λυ­θεί μέσω του δια­λό­γου, ανα­φέ­ρει η τουρ­κι­κή προεδρία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο