Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ερυθρόλευκη στέψη» στην Τούμπα

Τον τίτλο του πρω­τα­θλη­τή επι­σφρά­γι­σε από­ψε στην Τού­μπα ο Ολυ­μπια­κός παίρ­νο­ντας άτυ­πη ρεβάνς του πρό­σφα­του απο­κλει­σμού του από τον ΠΑΟΚ, και νικώ­ντας τον αντί­πα­λο με 1–2 σε ένα παι­χνί­δι με αρκε­τές καλές φάσεις τρία ωραία γκολ και “ασκή­σεις τακτι­κής” από τους δυο τεχνι­κούς. Ο Ολυ­μπια­κός κατέ­κτη­σε τον 47ο του τίτλο κάνο­ντας μια νίκη που ήταν απο­τέ­λε­σμα της άψο­γης εμφά­νι­σης του στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο όταν ο Μαρ­τίνς είδε τις αδυ­να­μί­ες του ΠΑΟΚ και με τρεις αλλα­γές άλλα­ξε όλη την δομή της ομά­δας του και του αγώνα.

Πολύ νωρίς πήρε προ­βά­δι­σμα στο ντέρ­μπι ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ του Τόμας Μουργκ, το τέταρ­το στο φετι­νό πρω­τά­θλη­μα, μετά από ωραία κίνη­ση του Αντό­νιο Τσό­λακ που έγι­νε από τα δεξιά, προ­σω­ρι­νή από­κρου­ση του Βατσλίκ και ωραίο πλα­σέ σουτ του Αυστρια­κού στο 10′.

Η αντί­δρα­ση των ερυ­θρο­λεύ­κων δεν άργη­σε να εκδη­λω­θεί με τρεις τελι­κές η τελευ­ταία των οποί­ων ήταν και ευκαι­ρία ισο­φά­ρι­σης στο 23′ όταν από κόρ­νερ η κεφα­λιά του Τικί­νιο μέσα από την μεγά­λη περιο­χή δεν βρή­κε στό­χο κι έφυ­γε άουτ.

Ο Ολυ­μπια­κός επι­θυ­μώ­ντας να πάρει βαθ­μό ή βαθ­μούς ώστε να επι­σφρα­γί­σει την κατά­κτη­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος μέσα στην Τού­μπα, ανέ­βα­σε στρο­φές κι επι­χεί­ρη­σε να πάρει τον έλεγ­χο απέ­να­ντι σε έναν ΠΑΟΚ που είχε όχι λίγες ούτε και αμε­λη­τέ­ες απου­σί­ες, τελευ­ταία των οποί­ων ήταν αυτή του Αντρί­για Ζίφ­κο­βιτς που λόγω μιας ξαφ­νι­κής ίωσης προ­τι­μή­θη­κε να μεί­νει στον πάγκο.

Στο 31′ μια κεφα­λιά από κοντά στην μικρή περιο­χή του Μαντί Καμα­ρά, επί­σης έφυ­γε άουτ και δεν ανη­σύ­χη­σε τον εκτι­να­χθέ­ντα έςτσι κι αλλιώς Πασχαλάκη.

Στο 41′ νέο σουτ από τον Μασού­ρα πέρα­σε άουτ και οι δυο ομά­δες συνέ­χι­σαν με δυνα­τές μονο­μα­χί­ες στο κέντρο του γηπέ­δου και τον ΠΑΟΚ να είναι περισ­σό­τε­ρο προ­σε­κτι­κός στην αμυ­ντι­κή του λειτουργία.

Με το ξεκί­νη­μα της επα­νά­λη­ψης ο Ολυ­μπια­κός μπή­κε αλλαγ­μέ­νος σημα­ντι­κά με τρεις αλλα­γές και οι δυο από τους νεο­σειρ­χό­με­νους πρω­τα­γω­νί­στη­σαν σε μια φάση υπο­δειγ­μα­τι­κής επί­θε­σης που έφε­ρε την ισο­φά­ρι­ση στο 51′. Ροντρί­γκες και Ελ Αρα­μπί που πήραν θέση στην ενδε­κά­δα, συνερ­γά­στη­καν και από το γύρι­σμα του Ροντρί­γκες, ο Λόπες πρό­λα­βε τον Σίντ­κλεϊ και πλά­σα­ρε στην εστία του Πασχα­λά­κη ισο­φα­ρί­ζο­ντας 1–1.

Το γκολ της ισο­φά­ρι­σης έδω­σε στον Ολυ­μπια­κό αυτο­πε­ποί­η­θη­ση και στο 56′ οι φιλο­ξε­νού­με­νοι απεί­λη­σαν και πάλι την εστία του Πασχα­λά­κη όταν με σουτ του Μαντί Καμα­ρά, η μπά­λα πέρα­σε ελά­χι­στα άουτ.

Ο Ολυ­μπια­κός πήρε “φτε­ρά” με τις αλλα­γές και συνέ­χι­σε με ακό­μα πιο επι­θε­τι­κό παι­χνί­δι. Από τα πλά­για και αρι­στε­ρά δημιουρ­γού­σε ρήγ­μα­τα στην άμυ­να του ΠΑΟΚ και στο 61′ πέτυ­χε με εξαι­ρε­τι­κό σουτ του Ρέαμ­π­τσιουκ το 1–2 παίρ­νο­ντας προ­βά­δι­σμα (1–2) με ανα­τρο­πή σε 9′ λεπτά.

Η συνέ­χεια ανά­γκα­σε τον ΠΑΟΚ να οργα­νω­θεί και να ανα­πτύ­ξει επι­θε­τι­κό παι­χνί­δι που βέβαια περιεί­χε ρίσκο καθώς οι αντε­πι­θέ­σεις του Ολυ­μπια­κού έκρυ­βαν πολ­λούς κιν­δύ­νους. Πλέ­ον οι πρω­τα­θλη­τές δια­τή­ρη­σαν πολύ καλή αμυ­ντι­κή λει­τουρ­γία με τους Παπα­στα­θό­που­λο και Λαλά και κατά κανό­να έκο­βαν τις επι­θε­τι­κές προ­σπά­θειες των Θεσσαλονικέων.

Στο 78′ σουτ του Αντρί­για Ζίφ­κο­βιτς έφυ­γε άουτ και δυο λεπτά αργό­τε­ρα απευ­θεί­ας φάουλ του Μουρ­γα από πλά­για θέση έφυ­γε παρο­μοί­ως άουτ. Ο ΠΑΟΚ έχο­ντας ολο­κλη­ρώ­σει τις αλλα­γές του με την είσο­δο του Νέλ­σον Ολι­βέϊ­ρα κι έχο­ντας δυο κλα­σι­κούς φορ στο γήπε­δο, τα έδω­σε όλα για όλα για την ισο­φά­ρι­ση όμως ο Ολυ­μπια­κός δεν ήταν πρό­θυ­μος να αφή­σει την ευκαι­ρία μιας “στέ­ψης” μέσα στην Τούμπα.

Στο διά­στη­μα αυτό ο ΠΑΟΚ έχα­σε την καλύ­τε­ρη ευκαι­ρία του στο 83′ όταν ο Ολι­βέϊ­ρα από το σημείο του πέναλ­τι έπια­σε κεφα­λιά που πέρα­σε άουτ μετά από σέντρα του Μουργκ.

Ως την λήγ­ξη του αγώ­να και παρά τις προ­σπά­θειες των γηπε­δού­χων ο Ολυ­μπια­κός ήταν οργα­νω­μέ­νος αμυ­ντι­κά και ταχύ­τα­τος στις αντε­πι­θέ­σεις και το σφύ­ριγ­μα της λήξης τον βρή­κε δίκαιο νικη­τή και πανη­γυ­ρί­ζο­ντα το πρω­τά­θλη­μα της φετι­νής σεζόν.

Διαι­τη­τής: Λουίς Γκο­ντί­νιο (Πορ­το­γα­λία)

Κίτρι­νες: Σίντ­κλεϊ, Ακπομ, Μασού­ρας, Λόπες, Μαντί Καμαρά.

ΠΑΟΚ (Ραζ­βάν Λου­τσέ­σκου): Πασχα­λά­κης, Λύρα­τζης, Ίνγκα­σον, Κρέ­σπο (46′ Μιχάϊ), Σίντ­κλεϊ, Κούρ­τιτς, Τσιγ­γά­ρας (60′ Σβαμπ), Σοά­ρες (60′ Αντρί­για Ζίφ­κο­βιτς), Μουργκ, Μιτρί­τσα (75′ Ολι­βέϊ­ρα), Τσό­λακ (63′ Ακπομ).

Ολυ­μπια­κός (Πέδρο Μαρ­τίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπα­στα­θό­που­λος, Μπα (64′ Παπα­δό­που­λος), Ρέαμ­π­τσιουκ, Μαντί Καμα­ρά, Εμβι­λά, Μπου­χα­λά­κης (46′ Ροντρί­γκες), Λόπες (78′ Βρου­σάϊ), Μασού­ρας (46′ Αγκι­μπού Καμα­ρά) και Τικί­νιο (46′ Ελ Αραμπί).

Πηγή: ΑΠΕ / ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΣΗΣ

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο