Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εσείς ξέρατε ότι οι σατανάδες «Iron Maiden» ευθύνονται για τις πυρκαγιές;

Αν ανα­ρω­τιέ­στε τι προ­κά­λε­σε τις πρό­σφα­τες πυρ­κα­γιές στην ανα­το­λι­κή Αττι­κή μην το ψάχνε­τε άλλο. Η «Ελεύ­θε­ρη Ώρα» έχει την απάντηση.

Η γρα­φι­κή φυλ­λά­δα της ακρο­δε­ξιάς, της οποί­ας τα απεί­ρου κάλ­λους πρω­το­σέ­λι­δα έχουν αφή­σει επο­χή, χρε­ώ­νει τις πυρ­κα­γιές στους «Iron Maiden», το γνω­στό μέταλ συγκρό­τη­μα που πραγ­μα­το­ποί­η­σε μεγά­λη συναυ­λία στην Αθή­να πριν μια εβδομάδα.

Απο­γειώ­νο­ντας την παρά­νοια, η ακρο­δε­ξιά φυλ­λά­δα βγή­κε στις 21 Ιού­λη με πρω­το­σέ­λι­δο «ΜΑΣ ΈΚΑΨΑΝ ΣΑΤΑΝΑΔΕΣ», σημειώ­νο­ντας πως «Έπια­σαν τόπο οι επι­κλή­σεις των Iron Maiden στο θηρίο-666» και πως «50.000 θεα­τές στο ΟΑΚΑ συμ­με­τεί­χαν ‑άθε­λά τους ως επί το πλεί­στον- σε δαι­μο­νι­κή τελε­τή, υπό τους ήχους του Μπα­φο­μέτ και εν συνε­χεία ξέσπα­σε η οργή του Θεού στην Αττι­κή Γη».

Όπως ήταν επό­με­νο, το πρω­το­σέ­λι­δο της cult ελλη­νορ­θό­δο­ξης εφη­με­ρί­δας προ­κά­λε­σε κύμα κωμι­κών σχο­λί­ων στο δια­δί­κτυο, με τους χρή­στες του Twitter να στή­νουν πανηγύρι.

Η «Ελεύ­θε­ρη Ώρα» όμως δεν πτο­εί­ται. Έτσι, επα­νήλ­θε χθες με νέο πρω­το­σέ­λι­δο δημο­σιεύ­ο­ντας μια φωτο­γρα­φία από το άλμπουμ «Purgatory» του συγκρο­τή­μα­τος και γρά­φο­ντας: «Αν δεν είναι αυτό σατα­νι­σμός, τότε τί είναι» ενώ σε ένα από τα σχό­λια που κάνει στο πρω­το­σέ­λι­δο, ξεκα­θα­ρί­ζει «Θα μας βρί­σκουν στα­θε­ρά απέ­να­ντι στην μύη­ση, στο κακό και στο σκότος».

Και όλα αυτά, να φαντα­στεί­τε, χωρίς να έχουν πιά­σει ακό­μη για τα καλά οι ζέστες. Που να έρθει και ο καύσωνας… 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο