Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Η Εται­ρία Ελλή­νων Λογο­τε­χνών παρου­σιά­ζει στις 14 Γενά­ρη την συλ­λο­γή διη­γη­μά­των «παρά­ξε­νες ιστο­ρί­ες» των μελών της Επι­τρο­πής Κρί­σε­ων Νέων Μελών

λογοτέχνες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο