Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου: 15 μοναδικά «διαμάντια» της κορυφαίας στιχουργού

Πενή­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­θη­καν φέτος, στις 7 Γενά­ρη, από τον θάνα­το της μεγά­λης στι­χουρ­γού και ποι­ή­τριας Ευτυ­χί­ας Παπα­γιαν­νο­πού­λου, της γυναί­κας που άφη­σε ανε­ξί­τη­λη την υπο­γρα­φή της στο ελλη­νι­κό λαϊ­κό τραγούδι.

Με αφορ­μή αυτήν την επέ­τειο επι­λέ­ξα­με 10+1 δια­χρο­νι­κά στι­χουρ­γι­κά «δια­μά­ντια» που έγρα­ψε η ίδια και απο­τε­λούν πραγ­μα­τι­κό θησαυ­ρό για το ελλη­νι­κό πεντάγραμμο.

1. Όνειρο Απατηλό

Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλδάρας
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Στα­μά­της Κόκοτας

2. Περασμένες μου αγάπες

Μου­σι­κή: Μανώ­λης Χιώτης
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Μαί­ρη Λίντα.

3. Είμαι αητός χωρίς φτερά

Μου­σι­κή: Μάνος Χατζιδάκις
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Δια­μα­ντής Πανάρετος.

4. Γυάλινος Κόσμος

Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλδάρας
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Στέ­λιος Καζαντζίδης.

5. Πετραδάκι πετραδάκι

Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλδάρας
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Μιχά­λης Μενι­διά­της & Άννυ Λιαροπούλου.

6. Η Μαλάμω

Μου­σι­κή: Στα­μά­της Κραουνάκης
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Άλκη­στις Πρωτοψάλτη.

7. Η Φαντασία

Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλδάρας
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Γιώρ­γος Νταλάρας.

8. Πήρα απ’ τη νιότη χρώματα

Μου­σι­κή: Aπό­στο­λος Καλδάρας
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Βίκυ Μοσχολιού.

9. Μου σπάσανε τον μπαγλαμά

Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλδάρας
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Πάνος Γαβαλάς.

10. Ηλιοβασιλέματα

Μου­σι­κή: Μανώ­λης Χιώτης
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Μαί­ρη Λίντα.

11. Τι έχει και κλαίει το παιδί

Μου­σι­κή: Σταύ­ρος Ξαρχάκος
Πρώ­τη ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχολιού.

12. Θα βρω μουρμούρη μπαγλαμά

Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλδάρας
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Πάνος Γαβαλάς.

13. Αν είναι η αγάπη έγκλημα

Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλδάρας
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Στέ­λιος Καζαντζίδης.

14. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι

Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλδάρας
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Μανώ­λης Αγγελόπουλος.

15. Δυο πόρτες έχει η ζωή (Όλα είναι ένα ψέμα)

Μου­σι­κή: Στέ­λιος Καζαντζίδης.
Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Στέ­λιος Καζαντζίδης.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο