Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζάκυνθος: Βρετανοί τουρίστες χτύπησαν αλλοδαπό άνδρα — Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Στο νοσο­κο­μείο Ζακύν­θου σε σοβα­ρή κατά­στα­ση νοση­λεύ­ε­ται αλλο­δα­πός μετά τον ξυλο­δαρ­μό Βρε­τα­νών στον Λαγανά.

Σύμ­φω­να με τα όσα μετα­δί­δουν τοπι­κά ΜΜΕ, Βρε­τα­νοί του­ρί­στες χτύ­πη­σαν τον αλλο­δα­πό άνδρα, μετά από διαπληκτισμό.

Η αστυ­νο­μία συνέ­λα­βε τους δύο Βρε­τα­νούς, οι ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θούν οδη­γού­νται στον Εισαγγελέα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο