Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 49χρονη που κατηγορείται ότι κακοποιούσε τα παιδιά της

Μια 49χρονη συνε­λή­φθη από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές Ζακύν­θου, μετά την καταγ­γε­λία για κακο­ποί­η­ση των ανη­λί­κων τέκνων της.

Σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές, τα δυο ανή­λι­κα παι­διά, ηλι­κί­ας 12 και 9 ετών αντί­στοι­χα, πήγαν στην γει­τό­νισ­σα τους, στο χωριό ‘Αγιος Δημή­τρης και της ζήτη­σαν να καλέ­σει την αστυ­νο­μία για να καταγ­γεί­λουν την κακο­ποι­η­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά της μητέ­ρας τους.

Όπως ανα­φέ­ρουν στο ΑΠΕ — ΜΠΕ οι ίδιες πηγές, ο σύζυ­γος της 49χρονης, αυτο­κτό­νη­σε πριν λίγες ημέ­ρες ενώ τα δυο παι­διά υιο­θε­τή­θη­καν από το ζευ­γά­ρι πριν τρία περί­που χρόνια.

Τα δυο παι­διά φαί­νε­ται να κατά­θε­σαν στην αστυ­νο­μία ότι η 49χρονη άρχι­σε να τα κακο­ποιεί αμέ­σως μετά την υιο­θε­σία τους.

Όπως δήλω­σαν αστυ­νο­μι­κές πηγές τα παι­διά είχαν εμφα­νή σημά­δια κακο­ποί­η­σης σε σημεία του σώμα­τος γεγο­νός που επι­βε­βαιώ­θη­κε από τους για­τρούς που τα εξέτασαν.

Αυτή τη στιγ­μή τα παι­διά βρί­σκο­νται στην παι­δια­τρι­κή κλι­νι­κή του Γενι­κού νοσο­κο­μεί­ου Ζακύν­θου ενώ η 49χρονη κρα­τεί­ται στο ΑΤ Ζακύν­θου και αύριο θα οδη­γη­θεί ενώ­πιον του εισαγ­γε­λέα Ζακύνθου.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο